Om tre rikens fem konungar, som liknas vid djur, och att den sjätte konungen, som nu är upphöjd, skall störtas, samt Kristi hotelse över städer och riken.
Kapitel 78

Guds Son talar: »Jag visade dig förut fem konungar och deras riken. Den förste är en krönt åsna, ty han har fallit av från de goda grundsatserna och satt en fläck i sin ära. Den andre är en omättlig varg, som icke vet om att han skall göra ett oförutsett fall, så att hans ovän blir rik. Den tredje är en högtflygande örn, som föraktar de övriga. Den fjärde är en vädur, som svänger med hornen, krossar det som är i hans väg och genom Guds rättvisa har framgång. Den femte är ett slaktat lamm, dock icke utan fläck; hans blod gav anledning till bedrövelse och undergång för många. Nu skall jag visa dig det som gäller den sjätte konungen, han som skall oroa landet och havet, bedröva de enfaldiga, vanhedra mina helgons land och utgjuta oskyldigt blod.

Tiden för min hämnd har han satt i sina händers fräckhet. Därför skola, om han icke skyndsamt tager sig i akt, mina domar nalkas honom, och han skall lämna riket i nöd, och det skall gå såsom det är skrivet. De så vällust och vind och skörda smärta och bedrövelse. Och jag skall icke blott hemsöka detta rike, utan även de rika, stora städerna. Ty jag skall uppväcka en hungrig, som skall uppsluka det, som är begärligt för dem; de onda inälvorna skola icke tryta, på tvedräkt skall det råda överflöd, de dumma skola härska, de gamla och visa skola icke få lyfta huvudet, och ära och sanning skall ligga kullkastad, till dess den kommer, som kan blidka min vrede och som icke skall skona sin själ av kärlek till rättvisan.»