Huru farofylld världsmänniskornas glädje och säkerhet är.
Kapitel 86

Maria talade: »En ringa glädje ligger i det skratt, som man med säkerhet vet skall följas av gråt. Så förhåller det sig med världsmänniskornas skratt, om vilket människorna väl veta, att det följes av smärta i alla lemmar samt, i hjärtats bristningsstund, glädjens förvandling till gråt. En stor fara ligger det också i att icke bry sig om att försonas med domaren, förrän svärdet skiljer huvudet från kroppen. En sådan fara hotar den människa, som icke bryr sig om att försonas med den rättvist dömande Guden, förrän dödens svärd skiljer själen från kroppen.»