Kristus säger, hur systrarna och bröderna varje fredag skola läsa de sju botpsalmerna.
Kapitel 9

Guds Son talar: »Varje fredag skola systrarna gå runt i sina omgångar och läsa de sju botpsalmerna. Därefter skola de gå in i koret och knäböjande bedja litanian tillsammans. Bröderna må göra likadant när de gå runt i sina omgångar.»