Alla ord i Bibeln härröra från Gud och äro rika på kraft såsom dyrbara stenar.
Kapitel 91

Gud Fader talade till Sonens brud och sade: »Hör, du som förundrar dig över de ord, som du läser skrivna i Bibeln! Du kan med största säkerhet veta, att varje skrivet ord däri härrör från mig och har sin egen kraft och verkan, liksom dyrbara stenar i världen hava sina naturliga krafter: sålunda utövar magneten sin dragningskraft på järnet, andra stenar mala korn och förvandla det till mjöl, andra förvandlas till murbruk, som har kraft att förbinda andra stenar, andra slipa järn; och på det sättet har varje slags sten sin kraft. Likaså har varje ord, som härrör från mig, sina krafter, och de stå alla med evig fägring i himmelen, strålande inför hela min himmelska härskara såsom de dyrbaraste stenar med den skönaste färg i det klaraste guld. Och var och en, som är i himmelen, känner den särskilda kraften hos dem alla.»