Hur den helige Dionysius tröstade Kristi brud, när hennes man var sjuk under pilgrimsfärden.
Kapitel 92

När de redan voro på hemväg från pilgrimsfärden till Sankt Jakob, blev den heliga Birgittas man sjuk i Arras. Sjukdomen tilltog, och Kristi brud kände stor ångest i sin själ men förtjänade att tröstas av den helige Dionysius. Denne uppenbarade sig för henne, medan hon bad, och sade: »Jag är Dionysius, som kom från Rom till dessa trakter av Frankrike för att förkunna Guds ord, medan jag levde. Eftersom du älskar mig med särskild fromhet, skall jag förkunna dig, att Gud genom dig vill göra sin vilja bekant för världen, och du är antvardad i min vård och mitt beskydd. Därför skall jag alltid hjälpa dig, och jag giver dig detta tecken, att din man icke skall dö nu av denna sjukdom.» Ännu många andra gånger besökte samme Sankt Dionysius henne i uppenbarelser och tröstade henne.