När djävulen frestade henne till högmod med anledning av hennes höga börd och hennes Gudskärlek, svarade den heliga Birgitta:
Kapitel 93

Djävul, du föll på grund av ditt högmod. Men jag, varför skulle jag söka högmod, då en drottnings kött icke är bättre än en tjänarinnas utan allt är tarvligt och stoft? Varför skulle jag icke ödmjuka mig, då jag icke kan tänka den minsta goda tanke av mig själv, såframt icke Gud förunnar mig den?»
Då uppenbarade sig Kristus för henne och sade henne: »Ödmjukheten är en trappa, på vilken man från jorden stiger upp till Guds hjärta».