Kristus kallar ett skjul för frälsningens kammare och befaller den heliga Birgitta att stanna där.
Kapitel 97

Kristus befallde sin brud att gå från Rom till det nya annexet vid Farfa kloster med orden: »Gå, ty en kammare står beredd för dig!»
När hon kommit dit med herr Petrus, sin biktfader, och sitt husfolk, erhöll hon av detta klosters bröder med största svårighet ett torftigt skjul att bo i, ty de skyllde på, att det icke var deras vana att bo tillsammans med kvinnor. Då uppenbarade sig Kristus för henne och sade: »Detta är frälsningens kammare, där du kan förtjäna och lära dig höga ting. Förut har du bott i höga och vackra hus; nu kan du erfara, hur mina helgon ledo, när de bodde i klipphålor.» Hon lydde och uppfyllde Kristi bud.