Kristus bestämmer här nunnornas och brödernas bikttider och att generalkonfessorn kan utvälja några prästbröder till hjälp att höra bikt.
Kapitel 16

Alla systrarna, prästerna och bröderna skola åtminstone tre gånger om året i bikt blotta sina samveten för generalkonfessorn. Och emedan allas samveten behöva renas genom bikt ännu flera gånger om året, vare det generalkonfessorn tillåtet att av de tolv prästerna utse hur många han vill till att höra bikt; dessa må varje dag vara beredda att lyssna till dem, som vilja bikta sig.»