Kristus bestämmer här, vilka dagar på året såväl nunnorna som bröderna skola kommunicera.
Kapitel 17

Alla högtidsdagar, på vilkas vigilier man fastar vid bröd och vatten, samt på skärtorsdagen, påskdagen, himmelsfärdsdagen, pingstdagen och min födelsedag skola alla kommunicera. Andra nunnor, vilka Gud ingivit större fromhet, kunna, om de bedja med brinnande längtan därom, med sin biktfaders råd kommunicera varje lördag.»