Kristus förbjuder här, att någon lekman eller ordensmänniska ingår i nunnornas klausur eller talar med dem på andra tider än de tillåtna.
Kapitel 7

Bortsett från de fall, då det gäller nödvändighet eller enträgen begäran, får ingen världslig man eller kvinna, ingen ordensmänniska eller prästman inträda i nunneklostrets klausur. Det förbjudes även nunnorna att tala med dem, utom på vissa tider.»