Kristus bestämmer här, på vilka dagar och huru nunnorna kunna tala med världsliga personer vid gallret.
Kapitel 8

På dessa tider kunna nunnorna tala med världsliga personer, nämligen från non och till vesper, men detta endast på söndagar och stora helgdagar, och de få då icke gå ut utan sitta vid därför avsedda fönster. Efter hennes inträde är det nämligen icke tillåtet för någon att lämna klostret. Om någon åstundar att bli sedd av fränder eller ärbara och kära vänner, så kan hon öppna fönstret. Men en större lön utlovas henne i framtiden, om hon underlåter att öppna fönstret.»