Kristus förordnar här om nunnornas fastetider och fastebruk.
Kapitel 9

Under adventstiden skola alla fasta vid samma föda som under fyrtiodagarsfastan, och detta ända till min födelsedag. Fredagen näst före fastlagssöndagen skola de börja sin fyrtiodagarsfasta, vilken räcker till påsk. Från och med fredagen näst efter min himmelsfärdsdag och till pingstdagen skola de fasta vid fisk och mjölkmat. Från det heliga korsets upphöjelses dag och ända till den helige Mikaels dag skola de fasta vid fisk och mjölkmat. Från allhelgonadagen och ända till adventet skola de också fasta vid fisk och mjölkmat.

På följande dagar skola de fasta vid bröd och vatten, nämligen på vigilierna till min moder Marias fyra stora högtidsdagar - Marie kyrkogångs, bebådelses, himmelsfärds och födelses dagar - och vigilierna till alla apostladagar, med den inskränkningen, att om två apostlar firas på en och samma högtid - såsom Petrus och Paulus, Filippus och Jakobus, Simon och Judas - så gäller en dags fasta för bägge apostlarna; vidare på vigilierna till festen för Johannes vid den latinska porten, Johannes Döparen och den helige ärkeängeln Mikael samt på allhelgonaafton, långfredagen och dagen före min lekamens högtid.

Dessa dagar skola de alltså alla fasta vid bröd och vatten. Dock må sjuka och ålderstigna undantagas från detta bud, och man må hava medlidande med dem, som man märker bliva mycket svaga att sköta sina sysslor, när de fasta. På övriga tider får man, hela året om, varje vecka äta kött fyra gånger, nämligen på söndagen, måndagen, tisdagen och torsdagen.

Vid dessa dagars kvällsmåltider må de dock endast äta fisk och mjölkmat. På onsdagen skola de avhålla sig från kött, såväl vid middagen som vid kvällsvarden, men det är tillåtet att den dagen äta fisk och mjölkmat. Alla fredagar under hela året skola de fasta vid samma föda som under fyrtiodagarsfastan. På lördagarna skola de fasta vid fisk och mjölkmat. För övrigt skola de fasta alla andra dagar, då Kyrkan särskilt föreskriver fasta.»