Företal Bok 12 "Fyra Böner"

till nedanstående böner, vilka blivit gudomligt uppenbarade för den heliga Birgitta från Sverige.

Den heliga Birgitta bad och anropade ständigt Gud, att han skulle ingiva henne något för honom välbehagligt sätt att bedja. Det hände sålunda en dag, medan hon bad, att hon på underbart sätt blev upplyft i anden genom en andlig hänryckning. Och då ingåvos henne från ovan några övermåttan sköna böner om Kristi liv, lidande och lovprisning och om den allrasaligaste Jungfru Marias liv, medlidande och lovprisning.

Hon behöll dem så troget i minnet, att hon sedan kunde läsa dem fromt varenda dag. Sedermera uppenbarade sig den heliga jungfru Maria för henne under bönen och sade: »Jag har utverkat dessa böner åt dig. Därför skall du, när du fromt läser dem, besökas av min Sons hugsvalelse.»