Innehållsöversikt Bok 12 "Fyra Böner"

Bön 1 genomgår de olika etapperna i Jungfru Marias levnad.

Bön 2 genomgår de olika etapperna i Kristi levnad, framför allt i passionshistorien.

Bön 3 handlar om Kristi olika lemmar som prisas (för den andel som de haft i återlösningsverket).

Bön 4 handlar om Jungfru Marias olika lemmar (för de olika dygders skull som de symbolisera).