St. Efraims bön

Herre, du Härskare över mitt liv,
giv mig inte en anda av lättja, av missmod, av maktlystnad eller av tomma ord.
(buga dig)

Men giv mig, din tjänare,
en anda av kyskhet, av ödmjukhet, av tålamod och av kärlek.
(buga dig)

Ja, Herre och Konung,
låt mig se mina egna felsteg
och inte döma min broder.
Ty välsignad är du i evigheters evigheter.
Amen.
(buga dig)

O Gud, rena mig, en syndare. (upprepa 12 gånger, med lika många böjningar, och därefter hela bönen från början alltigenom, och efter det en stor bugning)