Information om oss och vår mission
Den officiella sidan av
Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser

Gud Välsigne Dig!
Vi är tre ovärdiga tjänare till vår Gud och Herre Jesus Kristus som, genom Guds nåd, lever som munkar i kyskhet och ödmjukhet och världsförakt och ägnar vårat liv till att försöka älska Gud över allting samt göra bot och ånger över våra synder, och samtidigt sprida tron på Jesus Kristus vår frälsare och Jesu’ ord i Heliga Birgittas Uppenbarelser på olika språk över hela världen — utöver att vi sprider sanningen om den Katolska och renlevnadens tron (som man måste tro på för att kunna bli frälst), det Andra Vatikankonciliet och Sedevacantism, så som ni kan se på hemsidan och filmerna om antipåvarnas kätterier. För det bibliska beviset för den katolska tron, se denna artikel: http://www.catholic-saints.net/apologetics/the-bible-proves-the-teachings-of-the-catholic-church.php. Vår mission är att samla bröder och systrar som har den goda viljan att bege sig till olika platser och predika, lära ut och sprida dessa Heliga Uppenbarelser till våra kära bröder och systrar världen över. Vi ber dig att länka till vår hemsida samt att du berättar för dina vänner och släkt och alla du känner om vår hemsida och Guds underbara ord för själarnas frälsnings skull. Om du är en predikant, ber och hoppas vi att du ska predika dessa uppenbarelser från den Heliga Anden för hela din församling.

Matt. 12:30 ”Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.”
Denna vers säger tydligt att om man vill bli räddad måste man även rädda andra ifrån helvetet. Den talar väldigt tydligt om ifall du inte försöker rädda själar, att du, i verkligheten fördärvar och förskingrar själar. Och Kristus påpekar att den som inte försöker rädda själar är hans fiende. Så, gör du verkligen allt du kan?

Vi ber er alla vänligen att skriva ut kopior av dessa uppenbarelser med en länk till vår hemsida och dela ut dem gratis till alla era bröder och systrar. Dela ut dem utanför kyrkan eller placera dem på bilarna parkerade utanför under tiden vid kyrkliga tjänster. Vi föreslår även att ni frågar er församlingsledare ifall han kan köpa Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser till sin församling för en väldigt billig peng. Samt ber vi er att sätta upp kopior på dessa underbara uppenbarelser överallt: på dörrar, träd och på andra platser där dessa kan ses synliga av alla för att kunna rädda så många själar som möjligt till vår älskade Herre Jesus Kristus.

Vi söker kunniga och villiga översättare för att göra översättningar till olika språk. Vi söker även personer som vill hjälpa till att göra en talbok på de olika språken. Vi hoppas någon gång kunna ha 50 översatta språk på denna sida genom er hjälp. Vi ber er även att hjälpa oss hitta Birgittas Uppenbarelser på olika språk. Ni kommer att bli belönade stort av vår Herre Jesus Kristus om ni anstränger er för att hjälpa till att sprida Hans ord till andra på vilket sätt ni kan. Ni kan hjälpa till att sprida Guds ord på många olika sätt, till exempel: genom att skriva om vår hemsida och citera ifrån Heliga Birgittas Uppenbarelser eller om det som nämns i våra filmer med en länk eller en hyperlänk tillagd till texten på forums, bloggar och liknande så att människorna kan hitta dessa underbara ord ifrån Vår Herre och Hans Moder och även hitta våra filmer. Ni kan också ladda upp våra filmer till olika videosidor, embedda dem på er egen hemsida, på forums eller liknande hemsidor, och dela med er av dem med era vänner och även era ovänner så att de kan växa i den sanna tron eller komma till den sanna tron. Ni kan också kontakta bokförsäljare och bokförlag för att fråga dem att köpa dessa böcker av oss eller trycka dessa böcker åt oss. Vänligen ge ut och dela med er gratis av våra böcker och dvd skivor och skicka emails till människor angående vår hemsida. Vi ber er även att be Rosenkransen för deras skull och ödmjukt be dem att börja be Rosenkransen. För ett förhärdat hjärta kommer att bli mjukt genom att fortsätta be Rosenkransen. Ingen bön är så mäktig som Rosenkransen! Om du kan och vill hjälpa oss med frälsningen av själarna, vänligen kontakta oss för vidare direktiv. Genom att hjälpa andra människors själar, hjälper ni er själva!

Heliga Birgitta blev kanoniserad av Påven Bonifatius (Boniface) IX år 1391 och bekräftad av Påven Martin V i kyrkomötet i Konstanz (Constance) år 1415.
Heliga Birgittas Uppenbarelser var enhälligt ansedda från ett tidigt stadium av enastående hög grad av autenticitet, auktoritet och av yttersta vikt. Påven Gregory XI (1370-78) godkände och bekräftade dem och bedömde dem väldigt gynnsamma, likaså gjorde Bonifatius (Boniface) IX (1389-1404) i den påvliga bullan Ab origine mundi, par. 39 (7 okt. 1391). De blev senare granskade i kyrkomötet i Konstanz (Constance) (1414-1418) och i kyrkomötet i Basel (1431-1449), båda bedömde dem vara i överensstämmelse med den katolska tron. Uppenbarelserna var också starkt försvarade av många högt ansedda teologer, bland andra Jean Gerson (1363-1429), kansler för universitetet i Paris och kardinal Juan de Torquemada (1388-1468).

Heliga Birgitta var född av en nobel och rik familj. Hennes familj var rättfärdig i deras tro enligt vår Herre Jesus Kristus och de skänkte mycket till byggandet av kyrkor och kloster och även till de fattiga. En gång när Birgitta var tio år gammal såg hon vår Herre korsfäst och Herren sade till henne: ”Se, hur jag lider!” Hon trodde att detta hade skett i samma ögonblick och svarade: ”O Herre, vem har gjort dig detta?” Herren svarade: ”De, som föraktar mig och glömmer min stora kärlek.” När hennes make dog så blev hon en nunna och gav ifrån sig alla sina rikedomar. Alla hennes profetior har till denna dag gått i uppfyllelse och det finns fortfarande några kvar som ska uppfyllas.

Glöm inte att läsa dessa uppenbarelser av Heliga Birgitta och andra heliga skrifter dagligen för att växa i anden och i dygd, för djävulen kommer att göra allt i sin makt att få dig sluta läsa Guds ord så att du glömmer bort dem och faller tillbaka i synd. Glöm inte bort att skriva ut dessa uppenbarelser så att du alltid har dem till hands ifall de större katastroferna som Bibeln varnar om skulle inträffa, då Du inte ska förlita dig till att som exempel, elektriciteten alltid finns tillgänglig. Du kan läsa Uppenbarelserna online på vår hemsida (http://www.prophecyfilm.com/swedish/) eller köpa Heliga Birgittas Uppenbarelser i bokform för en billig peng genom att besöka denna länken: http://www.lulu.com/shop/prophecyfilmcom/den-heliga-birgitta-av-sverige-himmelska-uppenbarelser-och-profetior/paperback/product-22447729.html.

Dessa uppenbarelser är en spegel för själen som ser sina egna fläckar och lär vad som är behagligt och vad som är avskyvärt inför Gud. Läs denna bok om och om igen och du kommer lära dig hur du ska älska Gud och din nästa, förakta det jordiska och förgängliga, sträva mot det eviga och himmelska, vara uthållig i prövelser och lidanden för Kristi skull och förakta framgångar och förförelser av denna värld, tacka Gud för sjukdomar och inte högmodas över en frisk hälsa och inte heller bli övermodig i medgångar eller bedrövad i motgångar.

St. Louis De Montfort (+1710): “Välsignade Alan de la Roche som var så djupt hängiven till den Heliga Jungfrun hade många uppenbarelser ifrån henne och vi vet att han bekräftade sanningen angående dessa uppenbarelser genom en högtidlig ed. Tre av dem utmärker sig med en speciell anmärkning: den första, att om människorna struntar i att säga Hell dig Maria (Ave Maria) (Ängelns Hälsning som har räddat världen – Luk. 1:28) av försumlighet, eller på grund av deras ljumhet eller för att de hatar den är detta ett tecken på att dem inom kort förmodligen med all säkerhet kommer att bli fördömda till evigt straff.”

Vi rekommenderar starkt att alla 15 dekaderna (d. v. s. alla tre hemligheterna och mysterierna) av Rosenkransen bes dagligen. (Se hur man ber rosenkransen här: http://www.catholic-saints.net/rosary/.) Vår Fru upprepade vikten av att be Rosenkransen varje dag i hennes meddelanden vid Fatima. (Se information och profetior om Vår Fru av Fatima, Portugal här: http://www.catholic-saints.net/prophecies/fatima.php). Hon sade även att Francisco skulle behöva be ’rosenkransen många gånger’ innan han kunde komma till Himmelen. Du borde prioritera att be och läsa Guds ord framför andra aktiviteter för att växa i anden. Att be alla 15 dekaderna av Rosenkransen varje dag kan uppnås på olika sätt. Men för många passar det bäst att be en del av Rosenkransen vid olika tider på dygnet, t.ex. de glädjerika mysterierna på morgonen, de smärtorika mysterierna vid middagen och de ärorika mysterierna på kvällen. ’Salve Regina’ behövs bara be i slutet av dagens rosenkrans. En viktig del av Rosenkransen är meditationen på mysterierna, episoderna av Vår Herres och Vår Frus liv. Detta menas att tänka på dem, visualisera sig dem, tänka över de olika nådegåvorna och förtjänsterna som uppenbaras i dem och använda dem som inspiration för att bättre lära känna och älska Gud. Det är också vanligt att koncentrera sig på varje särskild dygd som följer med varje hemlighet.

Vår Fru till den helige Dominikus (St. Dominic) (1214): ”Dominikus, vet du vilket vapen den Heliga Treenigheten vill använda för att reformera världen?” ”Oh, min Fru,” sade den helige Dominikus, ”du vet det mycket bättre än vad jag gör...” Då svarade vår Fru: ”Jag vill att du ska veta det, i denna typ av krigsföring har det främsta vapnet alltid varit Rosenkransen, som är grundstenen för det Nya Testamentet. Därför, om du vill nå dessa hårdhjärtade själar och vinna dem över till Gud, förkunna min Psaltare (Rosenkransen).” (The Secret of the Rosary, p. 18.)

“Ända sedan den välsignade Alan de la Roche återupprättade denna devotion, så har folkets åsikt, som är Guds röst, kallat den för 'Rosenkransen'. Ordet Rosenkrans betyder 'Krans av Rosor', med andra ord varje gång Rosenkransen säges andaktsfullt placerar man en krona av 153 röda rosor och 16 vita rosor på Jesus' och Marias huvud. Genom att de är himmelska blommor, kommer dessa rosor aldrig att tyna bort eller förlora sin utsökta skönhet. I sanning, de kommer att stå framför dig i all evighet och bringa dig lycka och glädje! Vår Fru har visat sitt noggranna godkännande av namnet Rosenkransen; hon hade uppenbarat det för flera personer att varje gång de säger en 'Hell dig Maria' ger de henne en vacker ros och att varje fullständig Rosenkrans skapar henne en krona av rosor.
Den välkände Jesuiten, Brodern Alphonsus Rodriguez brukade be Rosenkransen med sådan hängivenhet att han ofta såg en röd ros komma ut ifrån hans mun vid varje 'Fader vår' och en vit ros vid varje 'Hell dig Maria'. De röda och vita rosorna var lika i skönhet och doft, den enda skillnaden var färgen.
I den helige Franciskus (Saint Francis) krönika står det om en ung munk som hade den berömvärda vanan att säga Rosenkransen varje dag innan middagen. Av någon anledning en dag kunde han inte be den. Matsalsklockan hade redan ringt när han frågade sin överordnad ifall han kunde få be den innan maten, och efter att ha fått tillstånd drog han sig tillbaka till sin cell för att be.
Efter att ha varit borta en längre tid skickade hans överordnad en annan munk för att hämta honom, och han fann honom i sitt rum omgiven av ett himmelskt ljus vänd mot Vår Fru som hade två änglar med sig. Vackra rosor utgick ur hans mun vid varje 'Hell dig Maria'; änglarna tog dem en efter en och placerade dem på Vår Fru's huvud som leendes tog emot dem.
Slutligen hade två andra munkar som hade skickats för att ta reda på vad som hade skett med de första två sett samma vackra scen, och Vår Fru gick inte sin väg förrän hela Rosenkransen blivit sagd.”
(The Secret of the Rosary by St. Louis De Montfort)

”Visa mig en ny väg till vår Herre, belägg den med alla helgonens förträffligheter, utsmycka den med deras heroiska dygder, upplys och förstärk den med änglarnas glans och skönhet, ha alla änglarna och helgonen där till att vägleda och försvara dem som vill vandra på den. Ge mig en sådan väg och sannerligen, sannerligen, jag säger det djärvt - och jag talar sanning - att istället för denna väg, fulländad som den må vara, så skulle jag fortfarande föredra den obefläckade vägen från Maria. Det är en väg, en väg utan fläck eller skrynkla, utan arvssynd eller existerande synd, utan skugga eller mörker”.
(True devotion to Mary by St. Louis De Montfort)

Vi rekommenderar även att ni läser Guds ord minst en till två timmar varje dag om möjligt tills dagen ni dör. Om ni inte läser tillräckligt varje dag blir er bön tom på grund av att en ignorant person inte vet vad han ska fråga och be om i dygder och i andliga välsignelser. Om du inte kan uppnå detta på en gång, så bör du sakta men säkert sträva att gå mot detta mål genom att ha ett fast beslut i ditt hjärta till att aldrig läsa eller be mindre än vad du har bestämt. Senare, när du har vant dig vid kanske en timmes läsning och en timmes bön dagligen, så kan du sakta försöka tillägga till detta tills du har nått ditt mål. Det är mycket klokare att göra på detta sätt och målet kommer att nås mycket lättare. För andliga övningar är som de flesta aktiviteter i världen: desto mer tränad, desto bättre blir du. Den bästa tidpunkten för bön är på morgonen, för sinnet är mer klar från tankar och diskussioner från världen. Så vi råder dig att alltid be Rosenkransen på morgonen. Rosenkransen är det kraftfullaste vapnet mot djävulen, och dem som försummar den kommer verkligen att för alltid bli ledsna för att de vägrade att ära vår Fru som hon förtjänar! Tänk och begrunda över hur stort det är att kunna tala med Gud av hela skapelsen och Hans Moder när vi vill. Det är nästan omöjligt för en människa att kunna tala med en kung eller drottning av denna värld, och ändå så hör konungarnas Konung och hans kära Moder ditt varje ord. I sanning säger vi dig, att endast ett gott ord från en bön har mer värde än allt guld och alla juveler och över ett oändligt antal universum, för allt detta skall förgå, men Guds ord kommer aldrig förgå. Tänk på hur mycket du skulle koncentrera dig och kämpa mot distraherande tankar om någon sa dig att du skulle få 10.000 kr eller en ny bil om du bad Rosenkransen med full koncentration och utan att ge vika för distraherande tankar. Detta exempel borde få oss alla att skämmas, för vi människor är, genom vår egen natur, onda i hjärtat och böjda mot att söka smuts istället för guld (världsliga saker framför himmelska). Varje person bör minnas detta exempel, och då kommer vi alla att kunna be mycket bättre vilket bringar oss en evig, himmelsk belöning! Djävlarna koncentrerar sig otroligt mycket på att få en person att förakta bönen på dessa sätt: antingen försöker de få dig uttråkad av bönen, eller gör det svårt att koncentrera sig när man ber, eller att be lite; för de vet att bönen är den enda vägen till frälsning. De olika knep djävulen använder sig av för att distrahera och leda dig till helvetet är uppenbart genom världslig och ogudaktig media och videospel och liknande, men synder som den köttsliga vällusten, fåfänga, oanständiga kläder, frosseri, girighet och högmod bland andra, ger dem också mer makt över sinnet eftersom personen söker efter jordiska bekvämligheter istället för himmelska.

Den helige Alfonsus (St. Alphonsus) (1760): ”För ett andligt liv så är läsningen av heliga böcker inte så betydelselös som mental bön. Den helige Bernard (St. Bernard) säger att läsningen instruerar oss direkt i bön, och i övning av dygd. Därför var hans slutsats att andlig läsning och bön är vapnen med vilka helvetet besegras och paradiset vunnet... Även St. Athanasius brukade säga att vi finner ingen hängiven till Guds tjänst som inte praktiserade andlig läsning.” (T.S., p. 513)
'Därför, mina barn, låt oss hålla fast vid vår disciplin, och låt oss inte slarva. För i det är Herren vår medarbetare, som det står skrivet: ”för alla dem som väljer det goda, verkar Gud det goda för dem.” Men för att undvika att bli likgiltig, är det bra att överväga Apostelns ord: ”Jag dör dagligen.” För om vi också lever för att dagligen dö, kommer vi inte att synda. Och innebörden av den meningen är, då vi vaknar dag för dag, så skall vi tänka att vi inte kommer att vara kvar till kvällen; återigen, när vi lägger oss så skall vi tänka på att inte vakna upp igen. För vårt liv är naturligtvis osäkert, och det är endast genom Guds omsorg vi dagligen tillåts att leva. Genom att rätta oss på så sätt dagligen, så kommer vi inte att falla i synd, inte ha begär till någonting, inte hysa vrede mot någon, och inte heller kommer vi att samla skatter på jorden. Snarare, under den dagliga förhoppningen om döden, kommer vi vara utan rikedomar, och förlåta alla människor deras överträdelser, och inte heller kommer vi att ha åtrån till kvinnor eller någon annan obehaglig njutning, utan vi kommer att vända oss bort ifrån det som något förgånget, alltid strävandes och med blicken fäst mot domedagen. För fruktan och faran för plågan tar bort behaget för njutningen och tillrättavisar själen ifall den skulle börja falla. 'Därför, genom att redan ha börjat och ställt in oss på vägen mot dygd, låt oss anstränga oss ännu mera för att uppnå dessa saker framför oss, och låt ingen vända tillbaka, som Lot's hustru, så pass där vår Herre har sagt: ”Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har satt sin hand till plogen, är skickad för Guds rike.”
(St. Athanasius, The Life of Anthony)

Katoliker måste också förstå att få är räddade. Vår Herre Jesus Kristus visade att vägen till Himmelriket är trång och smal och få som finner den, medans vägen till Helvetet är bred och de flesta går fram på den (Matt. 7:13).

Matt. 7:13- ”Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.”

Luk. 13:24- ”Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.”

Skriften lär oss också att nästan hela världen ligger i mörkret, så pass mycket så att Satan kallas även för ”furste” (Joh. 12:31) och ”gud” (2 Kor. 4:3) av denna värld.

1 Joh. 5:19- ”Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.”

Den sorgliga sanningen från historien lär oss att de flesta människorna i världen har den dåliga viljan och inte vill höra sanningen. Det är därför nästan hela världen ligger i mörkret och är på väg mot sin undergång. Redan från början har detta varit så. Det kan vi se i händelserna om när åtta själar av hela jordens befolkning (Noa och hans familj) undgick Guds vrede i syndafloden som täckte hela jorden, och när israeliterna förkastade Guds lag och föll i avgudadyrkan om och om igen. Endast två män av hela Israels befolkning (Josua och Kaleb) klarade det till det förlovade landet, eftersom folket gjorde uppror mot Gud hela tiden fastän de sett sådana mirakler som världen aldrig skådat.

Den helige Leonard av Port Maurice (Saint Leonard of Port Maurice) [1676-1751], om de ytterst få som är räddade: ”Efter att ha hört med teologerna och skildrat en flitig undersökning av detta ämne, så skrev han, [Suarez]: 'Den mest vanliga uppfattningen bland katoliker är att det finns fler fördömda själar än förutbestämda själar.' Lägg till ledningen av de grekiska och latinska kyrkofäderna till de av teologerna, så kommer du att finna att nästan alla av dem säger samma sak. Detta är uppfattningen av den helige Theodore (Saint Theodore), helige Basil (Saint Basil), helige Efraim (Saint Ephrem), helige John Chrysostom (Saint John Chrysostom). Vad mer är, enligt Baronius så var det en vanlig uppfattning bland de grekiska kyrkofäderna att denna sanning uppenbarades uttryckligen till pelarhelgonet Simeon (Saint Simeon Stylites), och efter denna uppenbarelse för att säkra sin frälsning bestämde han sig för att leva på toppen av en pelare i 40 år, utsatt för väder och vind, en förebild för bot och helighet för alla. Låt oss nu höra de latinska kyrkofäderna. Du kommer höra Saint Gregory säga tydligt: 'Många når fram till tron, men få till himmelriket.' Saint Anselm förklarar: 'Det är få som är räddade.' Saint Augustine påstår det ännu tydligare: 'Därför, ytterst få är räddade i jämförelse med dem som är fördömda.' Det mest skrämmande är dock vad den helige Hieronymus (Saint Jerome) sagt. Vid slutet av hans liv, i närvaron av hans lärjungar, sade han dessa förfärliga ord: 'Av 100 000 människor vars liv har alltid varit dåligt, så lär du knappt finna en som är värd avlat.'

Vision av ärkediakonen av Lyon (Archdeacon of Lyons), som dog samma dag som den helige Bernard (St. Bernard) (1153): 'Det ska du veta, Monsignore, att vid den tidpunkten jag dog så dog också 33 000. Av denna siffra så togs jag och Bernard upp till himmelen utan dröjsmål, tre gick till skärselden, och alla de andra hamnade i Helvetet.'” (Berättat till St. Vincent Ferrer)
Tänk på hur nästan hela Europa var katolskt och hur dess kungariken förbjöd falska religioner vid den tiden, vilket gjorde vid den tidpunkten för själarna andligt sett mycket mer fördelaktigt än vad vi ser idag! Om så få var räddade på den tiden, hur många är räddade nu? Man kan endast rysa och gråta vid denna tanke!

Kristus talar om alla munkar i världen under den Heliga Birgittas levnad och det få antal av dem som är räddade från helvetet: ”De är i sanning slavar, och det finns ytterst få som är annorlunda, ja så få att du knappt kan hitta en på hundra!”
(Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser, Bok 6 – Kapitel 35)
Om Kristus säger att inte ens en av hundra munkar kommer att bli räddad, hur många tror du blir räddade av normala människor som inte ens försöker att försaka världen och dess nöjen! Sorgligt nog kommer endast döden och helvetet att få majoriteten av människor att vakna upp som läser detta! Du kommer att läsa detta och sedan fortsätta i din lathet och världslighet, eller så kommer du att ha en kortlivad andlig iver som med tiden svalnar. Vi ber med tårar att du inte är en av dessa som Judas som kommer att lida i all evighet i helvetet!

”Helvetet, vars inre bränner så hett, att om hela världen brann med allt vad däri är, så kunde det ändå ej förliknas vid hettan i denna ugn. De olika rösterna hörda i ugnen talar alla emot Gud och vilka alla börjar och slutar sitt tal med 'Ve!' Själarna ser ut som människor vilkas lemmar utan misskund uttänjas och som aldrig får en stunds vila.”
(Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser, Bok 4 – Kapitel 7)

”Nicholas of Nice, som talar om elden i Helvetet, säger att ingenting på jorden kan ge en uppfattning om det. Han tillägger att om alla träden i skogarna skulle huggas ner, staplade i en stor hög och satt på eld, så skulle denna fruktansvärda brasa inte ens vara en gnista i Helvetet.”

”För den minsta synd, som man har lust till, är tillräckligt för att förbanna någon ifrån Himmelriket som inte omvänder sig.”
(Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser, Bok 1 – Kapitel 32)

”Andra kristna accepterade tron om Helvetet, för Kristus har upprepat det flera gånger med en allvarlig betoning att det existerar ett Helvete. Jacinta har sett det, och när hon väl greppat den uppfattningen om att Guds rättvisa är motsvarigheten till Hans nåd, och att det måste finnas ett Helvete om det finns ett Himmelrike, så verkade ingenting så viktigt för henne förutom att rädda så många själar som möjligt ifrån de fasor som hon skymtat från strålarna som utgick ifrån händerna av himmelens Drottning. Ingenting kan vara för svårt, ingenting för ringa eller för betydande att ge upp.”
(Our Lady of Fatima, p. 89)

Nedanför följer en intressant citering ifrån den helige Alfonsus (St. Alphonsus) angående föreställningen om att omvända sig till den Katolska Tron vid slutet av ens liv. Fastän dessa typer av konverteringar är möjliga, så är de väldigt sällsynta. Den helige Alfonsus påstår att dessa typer av konverteringar uppstår av nödtvång, och att det är väldigt svårt för Gud att förlåta en sådan person:
Han som lever i synd till sin död skall dö i sin synd. ”Men I skolen dö i eder synd.” (Joh. 8:21) Det är sant, att oavsett i vilken timma syndaren omvänder sig, så lovar Gud att förlåta honom; men till ingen syndare har Gud lovat nåden till omvändelse vid sin dödsstund. ”Söken HERREN, medan han låter sig finnas.” (Jes. 55:6) Sedan skall det för vissa syndare vara en tid då de skall söka Gud och inte finna honom. ”I skolen då söka efter mig, men I skolen icke finna mig.” (Joh. 7:34) De olyckliga själarna kommer att gå till bikt vid sin dödsstund; de kommer att lova och gråta och fråga om barmhärtighet från Gud, men utan att de har en uppfattning om vad de gör. En man som befinner sig under fötterna av sin fiende och som riktar en dolk mot hans hals kommer att fälla många tårar, fråga om benådning och lova att tjäna hans fiende som en slav i resten av sitt liv. Men, kommer hans fiende att tro honom? Nej, han kommer känna sig övertygad om att hans ord inte är uppriktiga – att hans syfte är att undkomma hans händer, och, skulle han bli benådad, blir han mer fientlig än någonsin. På liknande sätt, hur kan Gud förlåta den döende syndaren när han ser att alla hans sorgsna handlingar, och alla hans löften inte utgår från hjärtat, utan från fruktan av döden och vid närmandet av fördömelsen.
(Sermon 38: On the death of the sinner, par. 8)

Många idag bryr sig inte om att hjälpa andra själar, de slösar sin tid genom att titta på världslig tv, serier, filmer, spelar videospel och söker endast jordiska nöjen hellre än att rädda deras egen och andras själar. De ägnar inte ens en timma om dagen till att försöka rädda sig själva eller andra ifrån den eviga helveteselden. Dessa hjärtlösa syndare kommer inte att inträda i himmelriket på grund av att de aldrig brydde sig om andras själar utan endast om vad deras nästa njutning eller nöje skulle vara. (Matt. 12:30) Jesus kommer med all säkerhet kasta dessa i den eviga helveteselden för deras brist av kärlek!
Föreställ dig att se din vän eller familjemedlem bli obarmhärtigt torterad och det finns inget du kan göra för att förhindra detta. Nästan alla skulle göra vad som helst för att förhindra detta från att hända. Ändå, detta är precis vad som kommer att hända om du inte anstränger dig för att rädda din vän. (Matt. 7:13-14) Så, om du verkligen bryr dig om din familj och dina vänner, snälla, tala med dem om Guds ord och de mäktiga uppenbarelserna ifrån Heliga Birgitta. En ensam själ är mer värd än oändligt antal universum, för detta materiella universum kommer sluta att existera, men din väns själ kommer aldrig att sluta existera. Kom alltid ihåg: En sann vän är alltid den som säger sanningen. Som Katolik så har man en skyldighet att omvända vänner och familjemedlemmar. Följaktligen, om någon är alldeles ovetande om vad hans eller hennes vän tror på, då evangeliserar inte den personen på det sätt han eller hon måste evangelisera på. Låt oss alla därför bjuda in folket till vår Herres bröllopsfest som vi har blivit tillsagda att göra av Honom! Om vi är nöjda med att ha tron, men inte är hängivna att sprida den till andra, hur kan vi förvänta oss att bli räddade?

Om du kan, var vänlig gör en donation i vår Herres Jesu Kristi namn för att hjälpa oss sprida Heliga Birgitta av Sverige Himmelska Profetior och Uppenbarelser och den sanna kristna tron över hela världen för att rädda våra kära bröders och systrars själar. För att kunna uppnå detta mål med er hjälp behöver vi ekonomiskt stöd för att nå ut till folket, publicera dessa böcker på olika språk och mycket mer. Vi ber ödmjukt er alla att ge ifrån ert överflöd för att hjälpa oss rädda själar från den eviga elden i helvetet. Ditt ekonomiska stöd kan göra skillnaden för en person var han kommer vistas i all evighet.
Det står skrivet: ”Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön." (Matteus 10:42)

Vi behöver er hjälp, gör en donation här tack.
Vi behöver även era böner! Vi ber att Gud må välsigna er alla och stärka ert andliga liv genom hans underbara ord funna i Heliga Birgittas Uppenbarelser!

Vill ni kontakta oss, skicka gärna ett e-mail till oss genom att klicka här.

prophecyfilm.com/swedish