Ave Maria
Hell dig, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.