Kristus talar till bruden och berömmer det flitiga biktandet, som gör att människan icke förlorar den gudomliga nåd som hon har.
SJUNDE UPPENBARELSEN I FRÅGORNAS BOK

Sonen talar: »Om det finns eld i huset, är det nödvändigt med ett vindöga, så att röken kan tränga ut och invånaren fröjda sig åt värmen. Så är det för var och en, som önskar behålla min Ande och min gudomliga nåd, nyttigt med flitig bikt; genom den går syndens rök ut. Ty ehuru min gudomlige Ande i sig själv är oföränderlig, viker han dock snart från det hjärta, som ej är bevakat av den ödmjuka bikten.»