Kristus befaller genom den heliga Birgitta prior Petrus av Alvastra att nedskriva Frälsarens ordensregel.
Kapitel 45

Guds Son talar: »Säg till honom, att han skriver den av min Ande förestavade regeln, men se noga till, att du intet fråndrager eller tillägger av din egen ande utan endast kommer med det, som säges dig av mig. Men om skrivaren tillägger något ur fädernas regler, där det synes honom vara lämpligt, och därvid känner att min Andes sedvanliga ingivelse bistår honom, så är det mig icke oangenämt, ty Benedikt och Franciscus och andra fäder hämtade, såsom bin bruka, mycket från sina fäder och fogade det till sina egna regler, och detta behagade mig, ty de hade min Ande, och deras vilja rättade sig efter min vilja. Därför är allt, vad de stadgat, välbehagligt för mig.»