Cuvintele lui Cristos către mireasa sa comparând un păcătos cu trei lucruri: un vultur, un vânător şi un luptător.
Cartea 1 – Capitolul 17

Sunt Isus Cristos care vorbesc cu tine. Eu sunt cel care a fost în pântecele Fecioarei, Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Deşi eram în sânul Fecioarei, domneam peste creaţie împreună cu Tatăl. Acel om, care e un aşa ticălos duşman al meu, se aseamănă cu trei lucruri. Mai întâi, se aseamănă cu un vultur care zboară în aer în timp ce alte păsări zboară sub el; apoi, este precum un vânător care cântă la un fluier pătat cu smoală lipicioasă şi a cărui melodie încântă păsările astfel că ele zboară spre fluier şi rămân prinse în smoală; în al treilea rând, el se aseamănă unui luptător care e primul în fiecare meci. Se aseamănă unui vultur, pentru că în mândria sa nu poate să tolereze pe nimeni ca să fie deasupra lui, şi răneşte pe oricine apucă cu ghearele răutăţii sale.

Voi tăia aripile puterii şi mândriei sale şi voi îndepărta răutatea sa de pe pământ. Îl voi arunca în uleiul nestins, iar acolo va fi chinuit fără încetare, dacă nu îşi îndreaptă căile. Se aseamănă şi unui vânător deoarece atrage pe toţi la sine prin dulceaţa cuvintelor şi promisiunilor, încât oricine vine la el este prins în osândă şi nu mai poate scăpa de ea vreodată. Pentru aceasta păsările iadului îi vor ciuguli ochii afară astfel că nu îmi va vedea vreodată gloria ci doar veşnica întunecime a iadului. Îi vor tăia urechile astfel că nu va auzi cuvintele gurii mele.

În schimbul cuvintelor sale dulci, îi vor da amărăciune de jos până sus şi va îndura la fel de multe pedepse ca numărul celor pe care i-a condus la pierzanie. De asemenea, se aseamănă unui luptător care ocupă primul loc în răutate, nedorind să-l cedeze nimănui şi hotărât fiind să-i învingă pe toţi. La fel unui luptător atunci, el va ocupa primul loc în fiecare pedeapsă; pedeapsa lui va fi constant reînoită şi nu se va sfârşi în veci. Totuşi, câtă vreme sufletul îi este unit cu trupul, îndurarea mea stă pregătită pentru el.

EXPLICAŢIE
Acesta era un cavaler foarte puternic, care ura clerul foarte mult şi obişnuia să arunce insulte la adresa lor. Revelaţia precedentă este despre el, la fel şi următoarea: “Fiul lui Dumnezeu spune: ‘O cavaler lumesc, întreabă pe cei înţelepţi despre ceea ce s-a întâmplat cu mândrul Aman care dispreţuise pe poporul meu! Oare nu a fost moartea sa ruşinoasă şi o mare decădere? Acest om batjocorăşte pe mine şi pe ai mei prieteni în acelaşi mod. De aceea, la fel cum Israel nu a jelit moartea lui Aman, prietenii mei nu vor jeli moartea acestui om. Va avea parte de o amarnică moarte, dacă nu îşi îndreaptă căile.’ “ Şi aceasta s-a întâmplat.