Cuvintele Domnului nostru Isus Cristos către mireasa sa cu privire la faptul că nu ar trebui să se îngrijoreze sau să gândească, că, aceste lucruri revelate ei ar putea veni de la un duh rău, şi despre cum să deosebească un duh bun sau un duh rău.
CARTEA 1 – CAPITOLUL 4

Sunt Creatorul şi Răscumpărătorul tău. De ce te temi de cuvintele mele? De ce te întrebai dacă au venit de la un duh bun sau de la unul rău? Spune-mi, ai găsit vreun lucru în cuvintele mele pe care conştiinţa ta nu ţi-a dictat să faci? Sau ţi-am poruncit să faci vreun lucru împotriva raţiunii?” La acestea mireasa a răspuns: “Nu, dimpotrivă, toate sunt adevărate şi am înţeles greşit.” Duhul, sau mirele, a răspuns: “ Ţi-am poruncit trei lucruri. Din acestea puteai să recunoşti Duhul cel bun. Ţi-am poruncit să îl cinsteşti pe Dumnezeul tău, care te-a creat şi ţi-a dat toate lucrurile pe care le ai.

Raţiunea ta îţi spune pe lângă asta să îl cinsteşti mai presus de toate. Ţi-am poruncit să păstrezi adevărata credinţă, adică, să crezi în faptul că nimic nu a fost făcut fără Dumnezeu şi că nimic nu poate fi făcut fără Dumnezeu. De asemenea ţi-am poruncit să aspiri la o cumpătare rezonabilă în toate lucrurile, întrucât lumea a fost făcută pentru uzul uman pentru ca oamenii să o folosească în nevoile lor. În acelaşi mod, poţi să recunoşti şi spiritul necurat din trei lucruri, opusul acestora. Te ispiteşte să cauţi propria ta laudă şi să fii mândru de lucrurile date ţie. Te ispiteşte să îţi trădezi credinţa. De asemenea te ispiteşte spre desfrâu în tot trupul tău şi în toate, şi îţi face inima să ardă pentru el.

Câteodată amăgeşte oamenii şi sub pretextul binelui. Pentru aceasta ţi-am poruncit să îţi analizezi mereu conştiinţa şi să o descoperi unor chibzuiţi povăţuitori spirituali. De aceea, nu te îndoi că Duhul bun al lui Dumnezeu este cu tine, văzând că doreşti nimic altceva decât Dumnezeu şi eşti complet înflăcărată cu dragostea Sa. Eu sunt singurul care poate face aceasta. Este imposibil pentru diavol să se apropie de tine.
Nici nu este posibil pentru el să se apropie de oamenii răi în vreun fel decât dacă eu permit aceasta, fie din cauza păcatelor lor sau din cauza unei decizii ascunse cunoscută mie, căci el este creatura mea, la fel ca şi celelalte, şi a fost creat bun de către mine, deşi a devenit rău prin propria sa ură. Eu sunt Domn asupra lui. Din acest motiv, mă acuză pe nedrept cei care spun că oamenii care mă slujesc cu mare devoţiune sunt nebuni şi au un diavol.

Ei mă descriu asemenea unui om care îşi expune soţia sa castă şi încrezătoare unui bărbat adulter. Astfel aş fi dacă aş lăsa pe cineva care a fost drept şi plin de iubire faţă de mine să fie predat unui demon. Dar pentru că sunt corect, nici un demon nu va deţine vreodată controlul asupra sufletului vreunuia dintre slujitorii mei devotaţi.

Deşi prietenii mei câteodată par să fie aproape ieşiţi din minţi, aceasta nu e pentru că ar suferi din cauza diavolului sau pentru că mă slujesc cu devoţiune ferventă. Se datorează mai degrabă vreunui defect al creierului sau vreunei cauze ascunse, ce serveşte să îi smerească. Uneori se poate deasemeni întâmpla ca diavolul să primească putere de la mine asupra trupurilor oamenilor buni pentru mai marea lor răsplată sau că le întunecă conştiinţele. Însă, niciodată nu poate să preia controlul asupra sufletelor acelora care se încred în mine şi se bucură în mine.