Gud Faders svar på brudens bön för syndarna och huru det är tre, som giva vittnesbörd på jorden, liksom tre i himmelen, och huru hela Treenigheten giver bruden vittnesbörd, huru hon är Treenighetens brud genom tron, och likaså alla, vilka följa den heliga Kyrkans rätta tro.
Kapitel 23

O du min ljuvligaste Gud, jag beder dig för syndarna, till vilka jag själv hör, att du värdigas förbarma dig över dem.» Gud Fader svarade: »Jag hör och vet din vilja. Därför skall din kärleks bön uppfyllas. Fördenskull skola, liksom Johannes säger i dagens epistel, eller snarare jag genom Johannes: 'Tre äro de, som giva vittnesbörd på jorden, anden, vattnet och blodet, och tre i himmelen, Fadern, Sonen och den Helige Ande', tre giva dig vittnesbörd. Ty den Helige Ande, som bevarade dig i moderlivet, vittnar för din själ, att du är Guds genom den tro, som dina faddrar å dina vägnar bekände vid dopet. Dopets vatten giver dig vittnesbörd, att du är Kristi mandoms dotter genom pånyttfödelsen och reningen från Adams synd. Jesu Kristi blod, genom vilket du är återlöst, skänker dig också vittnesbörd, att du är gudomens dotter och genom Kyrkans sakrament skild från djävulens välde.

Och vi, Fader, Son och Helig Ande, tre till personerna men en till väsen och makt, bära dig vittnesbörd, att du är vår genom tron, likaså ock alla, vilka följa den heliga Kyrkans rätta tro. Och till vittnesbörd, att du vill göra vår vilja, skall du gå fram och ur prästens hand anamma Kristi mandoms lekamen och blod, på det att Sonen må bära dig det vittnesbördet, att du är hans, vars lekamen du anammar till själens styrka, på det att Fadern, som är i Sonen, må bära dig det vittnesbördet, att du är Faderns och Sonens, och på det att den Helige Ande, som är i Sonen och Fadern samt Anden i dem båda, må bära dig det vittnesbördet, att du tillhör dessa tre, som på samma gång äro en, genom den sanna tron och kärleken.»