Bruden hörde, att Gud genast skyndar emot dem, som i sanning längta efter honom, och tröstar dem liksom en huld fader samt gör det svåra lätt för dem.
Kapitel 117

När en man läste Pater noster, hörde bruden, hur Anden sade: »Min vän, jag svarar dig å Gudomens vägnar, att du skall hava arvedel med din Fader. För det andra säger jag dig å Mandomens vägnar, att du skall bliva mitt tempel; för det tredje å Andens vägnar, att du icke skall hava frestelser över det som du kan bära. Fadern skall nämligen försvara dig, Mandomen skall stå dig bi, Anden skall upptända dig. Ty liksom modern, när hon hör sin sons röst, glatt springer emot honom, och liksom fadern, när han ser sin arbetande son, springer emot honom på halva vägen och lättar hans börda, så skyndar jag emot mina vänner och gör det, som är tungt, lätt för dem, så att de kunna bära det med glatt mod. Och liksom någon, som ser något angenämt, icke känner hugsvalelse om han icke kommer det närmare, så nalkas jag dem, som längta efter mig.»