Dessa uppenbarelser (kap. 136-144) undfick den heliga Birgitta i andlig vision, när hon förrättade bön. De äro riktade till påvarna Innocentius VI, Urban V och Gregorius XI och handla om att flytta tillbaka den apostoliska stolen och den romerska kurian till Rom och om Kyrkans reform, enligt den allsmäktige Gudens bud.
Kristi ord till bruden om påven Innocentius VI, som var Klemens' efterträdare.
Kapitel 136

Sonen talar till bruden och säger: »Denne påve Innocentius är av bättre malm än sin föregångare, och han är ett ämne, lämpat att mottaga de bästa färger, men människornas ondska fordrar, att han mycket snabbt tages bort ur deras mitt. Hans goda vilja skall tillräknas honom som krona och hans härlighets förökelse. Dock skulle han bliva bättre, om han finge lyssna till mina ord, som givits dig, och de, som sprede dessa ord till honom, skulle krönas ärofullare.»