Jungfruns ord till dottern om tre slags bedrövelser, vilka betecknas med tre slags bröd.
Kapitel 28

Modern talar: »Den som har en bröddeg, bör kraftigt knåda och arbeta den. Men åt herrskap framsättes vetebröd, under det att allmogen får något sämre bröd, och ett tredje slags bröd, som är ännu sämre, gives åt hundarna. Med degarbetet förstår jag bedrövelse, ty den andligt sinnade människan bedrövas högeligen därav, att Gud röner föga ära av sin skapade värld och att denna känner föga kärlek. Alla de, som bedrövas på detta sätt, de äro det vete, varåt Gud och himmelens hela härskara fröjdas. All de, som bedrövas över världsliga motgångar, de äro liksom det sämre brödet, och dock duger detta för många till att erhålla himmelriket. Men de, som bedrövas däröver, att de icke kunna göra allt ont de vilja, de äro bröd för de hundar, som finnas i helvetet.»