Brudens ord till Jesus Kristus, uttryckande hennes längtan efter själarnas frälsning, och det svar, som gives henne i den Helige Ande, att människornas utsvävningar och överflöd i mat och dryck stå emot den Helige Andes besökelser, som skulle kunna sändas dem.
Kapitel 35

O ljuvaste Jesus, skapare av allting som är skapat! O att dessa människor kände och förstode din Helige Andes glöd! Då skulle de dess mera åstunda det himmelska och allt ivrigare sky det jordiska.»

Och genast svarades det mig i anden: »Deras utsvävningar och omåttlighet stå emot den Helige Andes besökelser. Ty omåttlighet i mat och dryck och vid gästabud med vänner förhindra, att den Helige Ande bliver dem ljuv och att de bliva mätta på världens njutningar. För stor myckenhet av guld och silver, käril, kläder och inkomster förhindrar, att min kärleks Ande eldar och upptänder deras hjärtan. För stor myckenhet av tjänstefolk, hästar och djur förhindrar, att den Helige Ande nalkas dem. Ja, deras beskyddare, mina änglar, vika ifrån dem, och deras förrädare, djävlarna, nalkas dem. Därför äro de okunniga om den sötma och den ljuva besökelse, varmed jag, som är Gud, besöker heliga själar och mina vänner.»