Moderns ord till dottern om den lyckliga andliga födelsen av en, som fordom närts i de uslaste synder; en födelse, som hon utverkat genom Guds tjänares böner och tårar.
Kapitel 54

Se tårarnas son, som nu är andligt nyfödd av världen, han som förut på köttsligt sätt var född av sin moder i världen. Ty såsom den kvinna, som drager ut barnet ur moderns sköte, först drager ut huvudet, sedan händerna och sedan hela kroppen, till dess barnet faller till marken, så har jag gjort med honom för mina vänners tårars och böners skull. Jag drog förvisso ut honom ur världen, så att han nu andligt sett är som ett nyfött barn. Därför bör han andligen och kroppsligen uppfostras. Den, till vilken jag sände dig, bör nämligen uppfostra honom med sina böner och skydda honom med sina goda verk och råd.

Men den kvinna, om vilken man talat till dig, skall bedja för honom och skydda honom andligen och även giva akt på att han kroppsligen har sin nödtorft, ty han föll så djupt i dödssynderna, att alla djävlar i helvetet sade om honom: 'Låtom oss öppna munnen, så att vi kunna bita honom med våra tänder och sluka honom, ifall han skulle komma. Låtom oss även sträcka ut händerna för att sarga och sönderslita honom, och må vi även hava fötterna beredda till att trampa och sparka honom'. Därför blev det dig sagt, att han nu blivit andligen född, ty han är nu befriad ur djävlarnas våld, såsom du väl kan förstå av de ord du hört, att han med hjärta och kropp älskar Gud över allting.»