Jungfru Maria talar till den heliga Birgitta och säger, att den, som åtrår att smaka den gudomliga sötman, först bör uthärda bitterhet.
ANDRA UPPENBARELSEN I FRÅGORNAS BOK

Maria talar: »Vilket helgon har fått andens sötma utan att först ha fått röna bitterhet? Alltså bör den, som åtrår sötman, icke undfly det bittra».