Kristus jämför sig med en läkare och örtblandare, som tillagar en hälsosam och ljuvlig dryck, och säger sig vara beredd att giva den gudomliga sötmans dryck åt alla som åstunda den med kärlek; de, som äro friska till anden, skola smaka den och finna behag i den, medan de, som äro andligen sjuka, icke finna glädje i att smaka Guds Ande.
Kapitel 48

Kristus talar till bruden: »Jag är såsom en god läkare och örtblandare, till vilken alla, som älska honom, taga sin tillflykt, emedan de veta, att hans dryck är god och ljuvlig. De, som dricka av hans söta dryck och tänka att den är hälsosam, de besöka ideligen läkarens hus, medan de, som känna obehag av drycken, sky det. Så är det ock med den andliga dryck, som är den Helige Ande. Denne Guds Ande är förvisso ljuv att smaka; han kommer till alla lemmars styrka och tränger ned i hjärtat för att skänka glädje i kampen mot frestelserna.

Jag Gud är denne läkare och örtblandare, som är beredd att giva min dryck åt alla, som åstunda den med kärlek. Den är frisk och i stånd att mottaga min dryck, som icke har vilja att förbliva i synden utan efter att ha smakat min dryck ständigt finner glädje i att dricka den. Men den, som har vilja att förbliva i synden, han finner icke behag i att hava Guds Ande.»