Bruden har en syn, vari hon från Änglaborgen och ända till Sankt Peters kyrka i Rom ser många bostadshus omgivna av en mur, och Kristus förklarar synen, sägande, att den helige påve, som andligen och brinnande älskar Kyrkan, skall bo där med sina kardinaler och rådgivare.
Kapitel 74

Jag såg i Rom från påvens palats vid Sankt Peters kyrka och till Änglaborgen och från Änglaborgen till helgeandshuset, ja ända till Sankt Peters kyrka, som om det vore en enda stor slätt, och den starkaste mur omgärdade denna slätt, och olika bostadshus lågo runt muren. Då hörde jag en röst säga: »Den påve, som älskar sin brud med den kärlek, varmed jag och mina vänner älskade henne, skall äga denna plats jämte sina ämbetsbiträden, så att han bekvämare och lugnare skall kunna sammankalla sina rådgivare».