Denna uppenbarelse hade fru Birgitta i den heliga staden Jerusalem, första gången hon inträdde i den Heliga gravens kyrka. Där förklarar Kristus den förlåtelse och nåd, som goda pilgrimer få i sagda kyrka, om de komma dit med rätt avsikt och from föresats.
Kapitel 14

Sonen talar till bruden: »När I trädden in i mitt tempel, som är helgat åt mitt blod, bleven I så renade från alla edra synder, som om I då haden blivit lyfta ur dopfunten. Och på grund av edra mödor och eder fromhet hava några av edra fränders själar, som voro i skärselden, i dag blivit befriade och trätt in i himmelen till min härlighet. Ty alla, som komma till denna plats med fullkomlig vilja att bättra sig enligt sitt samvetes bästa förstånd och som icke vilja återfalla i sina forna synder, de få fullständig förlåtelse för alla sina gamla synder, och deras nåd att tillväxa i det goda bliver förökad.»