När fru Birgitta vistats i Rom många år och återvänt från vallfärderna i Neapels rike, var hon på den helige påven och martyren Urbanus' dag i maj månad år 1371 försjunken i bön. Kristus uppenbarade sig då för henne och sade, att hon skulle bereda sig att vallfärda till Jerusalem och besöka den heliga graven.
Kapitel 6

Medan Kristi brud uppehöll sig i Rom, var hon en dag försjunken i bön, och hennes själ var hänryckt. Kristus uppenbarade sig då för henne och sade: »Bereden eder nu att vallfärda till Jerusalem för att besöka min grav och andra heliga platser som finnas där. I skolen lämna Rom, när jag säger det.»