Den heliga Agnes talar med bruden om en mycket prålig lekamlig vagn, vari det satt en högfärdig drottning. Hon säger, att det var högmodets vagn med lasternas hjul, framförd av djävulen som körsven. Och hon beskriver en annan andlig vagn med dygdernas hjul, vars körsven är en ängel.
Kapitel 15

Den heliga Agnes uppenbarade sig för Kristi brud, talade med henne om en högfärdig och prålig drottning och sade: »Du såg i dag en högmodig fru i högmodets vagn» etc. Sök i fjärde boken, kapitel 17.