Bruden ombads av de kungliga på Cypern, att hon skulle bedja för konungen och riket. Medan hon var i Jerusalem, uppenbarade sig Kristus för henne och gav henne en märklig lärdom, som hon i skriven form skulle meddela konungen och hans farbroder fursten.
Kapitel 22

Kristus talar genom bruden till en konung på Cypern, som är en fjortonårig gosse, och hans farbroder, som är furste och föreståndare för detta rike. Han säger: »Min dotter, giv akt på de råd, som du skall giva denne gossekonung och hans farbroder fursten, och skriv dem såsom å dina egna vägnar, i det du säger dem: 'Det första rådet är, att var och en av eder inför sin biktfader'» etc. Sök detta kapitel i sjunde boken, kap. 18.