Himladrottningen säger genom bruden till en from ädling, att rättfärdiga och goda adelsmän stundom kallas av konungarna att deltaga i statens styrelse och att de då helt böra taga på sig denna regeringsbörda, till Guds ära och många människors nytta.
Kapitel 29

En förnäm och rättvis storman i Sverige, som hette herr Israel, kallades med många böner till en större värdighet i rikets styrelse etc. Sök i sjätte boken, kap. 95.