Kristus visar här, hur ärorikt goda och rättfärdiga riddare mottagas i den himmelska härligheten, genom exemplet av en avliden god riddare, vars själ änglarna kommit till mötes med jubel och hela Treenigheten med underbar fröjd.
Kapitel 37

Kejsaren Kristus talar till bruden och säger: »Jag berättade dig förut om den riddarens slut och pina, vilken först vek bort från det ridderskap han lovat mig» etc. Sök återstoden av detta kapitel i andra boken, kap. 11.