Kristus befaller konungarna att i sitt rike utrota spåkvinnor, besvärjare och trollkarlar, vilka med djävulsk konst bedraga själarna och ställa sig i djävulens tjänst för timlig vinnings skull.
Kapitel 38

En riddare i Sveriges rike frågade en spåkvinna till råds, huruvida männen i detta rike borde göra uppror mot konungen eller ej etc. Sök detta kapitel i sjätte boken, kap. 82.