I form av en liknelse klagar Kristus allvarligt på de kristna och vänder sig i gengäld till de otrogna och till hedningarna, i det han befaller sina tjänare och vänner att bege sig åstad och omvända dem med huldrik kärlek och med de ljuva ord, som stå upptecknade här.
Kapitel 42

Kristus talade till bruden och sade: » Jag är lik en riddare, som stod på ett fält och som hade sina vänner på den högra sidan och sina ovänner på den vänstra» etc. Sök detta kapitel i andra boken, kap. 6.