Kristus förebrår en konung, därför att denne med en omåttlig mängd folk drog ut mot de otrogna, utan att förut klokt övertänka de kommande händelserna. Sedan klandrar han dem, vilka tillskriva sig själva sina segrar i krig i stället för att tillskriva Gud dem.
Kapitel 44

Kristus talade till bruden om en konung i Sverige och sade: » Jag sade dig förut, att denne konung är en pilt» etc. Detta kapitel återfinnes i sjätte boken, kap. 41.