En konung uppmanas att bättra sig, eftersom han annars skall förlora riket.
Kapitel 61

Jungfru Maria, Guds moder, talade till Kristi brud: »Jag är den, till vilken ängeln» etc. Sök detta kapitel i Bifogade uppenbarelser, kap. 80.