För att lära konungarna, att drottningar böra utväljas fromt och dygdigt, visar allas kejsare Kristus här genom sitt exempel, hur han bland alla kvinnor utvalde den dygderikaste till sin moder och till himmelrikets drottning.
Kapitel 8

Guds Son talar till sin jungfruliga moder: » Jag är en krönt konung i min gudom, utan begynnelse och utan slut. Min krona, som varken har början eller slut, betecknar min makt, som icke hade någon begynnelse och ej heller skall hava något slut. Men jag hade även en annan krona i mitt förvar, och den kronan var jag själv, Gud.» Sök resten av detta kapitel i femte boken, uppenbarelsen efter nionde spörsmålet.