2
Om den heliga Jungfruns mjölk.

I ett kloster visades bland relikerna Guds moders mjölk. Någon, som hörde detta, utropade att det vore omöjligt att tro detta - man kunde icke bevara något sådant. Vid vespern uppenbarade sig emellertid Guds moder för den heliga Birgitta och sade till henne: »Vet, min dotter, att nu för tiden vilja människorna vara högmodiga domare och icke ödmjuka hörare. Vet därför, att liksom dina barn ha druckit ur dina spenar, så har denna mjölk varit i mitt bröst. Några troende ha nämligen av fromhet uppsamlat mjölk ur mitt bröst, och så har det genom deras efterkommande blivit fört till Rom och slutligen till dessa trakter.»