En from undervisning, vari abbedissan och systrarna, konfessorn och bröderna av Frälsarorden undervisas att klokt använda tiden mellan gudstjänsterna på helgdagarna.
Kapitel 12

På helgdagar skall abbedissan yppa husets och inkomsternas tillstånd samt hotande svårigheter för systrarna och läsa några kapitel ur regeln för dem. Och där hon slutar, där må hon fortsätta nästa helg, tills regeln är färdigläst, så att ingen syster skall kunna ursäkta sig med att hon icke känner till regeln.

Och hon må hava uppbyggliga samtal med dem och förmana, ifall hon varsebliver överträdelser. Sedan må hon tillåta dem att hava enskilda samtal eller spatsera i trädgården. Prästerna må hava sin läsning, sin sammankomst och sitt studium liksom andra dagar, såframt icke konfessorn frågar dem om husets tillstånd och löpande ärenden eller begär deras råd. Annars kunna de, om de vilja, med konfessorns tillstånd gå och spatsera för sin rekreations skull.

För lekbröderna må en av prästerna i all enkelhet utlägga dagens evangelium; han må upplysa dem om regeln, undervisa dem om helgonens seder och levnad samt om fädernas föredömen, klandra försummelser och överträdelser samt komma med förmaningar om hur man bör bete sig.»