Beträffande kapitel 21 av Frälsarens ordensregel säger Kristus, i vilken utsträckning ordensfolket skall använda kryddor.
Kapitel 36

Guds Son talar: »Emedan heta ting uppväcka begärelser, är det gagneligt för de friska i klostret att icke ständigt nyttja peppar och kummin och liknande örter, utan de vanliga örter som växa i jorden där de bo. På fester med nio läsningar kan det, för deras arbetes och vederkvickelses skull, tillåtas dem att nyttja sådant, och de sjuka och svaga ha rättighet att bruka det så ofta det är gagneligt för dem.»