Kristus befaller den heliga Birgitta att skriva till kejsaren, på det att Frälsarens ordensregel måtte bliva stadfästad.
Kapitel 42

Kristus talade till bruden och sade: »Skriv å mina vägnar till kejsaren dessa ord: 'Jag är det ljus . . .'» Sök i bok VIII, kapitel 51.