Svår hotelse mot Sveriges rike.
Kapitel 77

Guds Son talar: »Jag skall plöja detta land med dom och bedrövelse, tills invånarna lära sig att bedja om Guds barmhärtighet».