Att låna ut penningar åt behövande är förtjänstfullt, men det får icke ske med ocker.
Kapitel 88

Om någon i Guds namn beder dig att låna honom penningar och du vet, att han icke vill använda dem emot Guds vilja, fråga honom då, vilken dag han vill lämna dem tillbaka. Och sedan du behållit det, som du beräknat vara nödvändigt för dina och ditt husfolks dagliga utgifter, må du låna honom så mycket du kan och han är i behov av. Även om han lämnar det tillbaka på fastställd dag, skall du dock för varje penning få belöning av Gud.

Men om han icke skulle lämna det tillbaka inom föreskriven tid, så kan du enligt landets lagar utkräva det som är ditt, och du skall icke desto mindre få lön av Herren för ditt besvär och din utlåning. Så kan du med dina penningar förvärva dig andlig vinst, och detta mera än om du skulle ha dem gömda i en kista. Men akta dig noga för att taga emot en enda slant i ränta, såframt du vill undfå någon belöning av Gud för din tjänstvillighet.»