Att lydnad har företrädet framför all kyskhet.
Kapitel 96

När den heliga Birgitta en dag lät en bok, som heter Speculum virginum, läsas för sig, blev hon hänryckt i anden. Återvänd till sig själv sade hon: » Jag hörde nu i anden en röst säga mig, att jungfruligheten förtjänar kronan, att änkeståndet nalkas Gud och att det äkta ståndet icke utestänges från himmelen, men att lydnaden leder alla till härligheten».