Kristus bestämmer här, hurudana sängar och sängkläder nunnorna skola hava.
Kapitel 3

Man må veta, att sängredet enligt regeln skall vara av halm. Däruppå må de hava två filtar av vadmal, men inga linnelakan eller bolstrar. Under huvudet må man hava en kudde, överdragen med lärft, samt ett örngott, likaledes överdraget med lärft.»