Note from Ville Hietanen (Jerome) of ProphecyFilm.com and Against-All-Heresies-And-Errors.blogspot.com: Currently, I (but not my brother of the “prophecyfilm12” mail) have updated many of my old believes to be more in line with Vatican II and I no longer adhere to the position that Vatican II or the Protestants, Muslims, Buddhists or various Traditionalists Groups and Peoples etc. or the various teachings, Saints and adherents to Vatican II (and other canonized by Vatican II) such as Saint Mother Theresa or Saint Pope John Paul II etc. was heretical or damned or not Catholic (or not the Pope) – or that they are unworthy of this title. I have also embraced the sexual views on marriage of Vatican II, and I no longer adhere to the strict interpretations as expressed on this website and on my other websites. To read more of my views, see these articles: Some corrections: Why I no longer condemn others or judge them as evil I did before.Why I no Longer Reject Vatican II and the Traditional Catholic Priests or Receiving Sacraments from Them (On Baptism of Desire, Baptism of Blood, Natural Family Planning, Una Cum etc.)Q&A: Damnation and Eternal Torments for Our Children and Beloved Ones is "True" and "Good" but Salvation for Everyone is "Evil" and a "Heresy"?

De Profetieën en Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden


Koop de Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden op Lulu (274 Pagina's)

Boek 1 - Hoofdstuk 14

Ik ben uw God, die werd gekruisigd aan het kruis, ware God en waar mens in één persoon en dagelijks aanwezig in de handen van de priester. Wanneer je een gebed tot me richt, eindig het altijd met de wens dat mijn wil en niet de jouwe wordt gedaan. Ik hoor je niet bidden voor degenen die al veroordeeld zijn. Soms wens je ook iets gedaan te krijgen dat tegen je verlossing ingaat, daarom is het belangrijk voor je om je wil aan mij toe te vertrouwen, omdat ik alle dingen weet en je alleen maar voorzie van alles wat nuttig is. Er zijn velen die niet met de juiste intentie bidden en het daarom niet verdienen om gehoord te worden.

Er zijn drie soorten mensen die mij dienen in deze wereld.
De eersten zijn degenen die geloven dat ik God ben die alles geeft en macht heeft over alle dingen. Zij dienen me met de intentie om tijdelijke zaken en eer te verkrijgen, maar de dingen van de hemel hebben geen betekenis voor ze en ze zouden ze even snel verliezen zodat ze weer nieuwe tijdelijke dingen kunnen verkrijgen. Werelds succes in alles valt hen ten deel, al naar gelang hun wensen. Omdat ze ’t eeuwige goede zijn verloren, beloon ik ze met tijdelijk comfort voor elke goede dienst die ze me bewijzen, tot aan de laatste duit en hun allerlaatste moment.

De tweede zijn degenen die geloven dat ik de almachtige God ben en een strenge rechter, maar die mij dienen uit angst voor straf en niet uit liefde of hemelse glorie. Als ze niet bang voor me waren, zouden ze me niet dienen.

De derden zijn degenen die geloven dat ik de Schepper van alle dingen en ware God ben en die geloven dat ik rechtvaardig en barmhartig ben. Zij dienen me niet uit angst voor bestraffing, maar uit goddelijke liefde en liefdadigheid. Ze zouden liever enige straf krijgen, als ze het konden verdragen, dan mij uit te dagen tot boosheid. Ze verdienen het waarlijk om gehoord te worden wanneer zij bidden, omdat hun wil in harmonie is met de mijne.

De eerste soort dienaar zal nooit mijn straf ontwijken of mijn gezicht zien. De tweede zal niet zoveel gestraft worden, maar zal nog steeds mijn gezicht niet zien, tenzij hij zijn angst corrigeert door boetedoening.

Inhoud - Boek 1
Inhoud - Boek 2
Inhoud - Boek 3
Inhoud - Boek 4
Inhoud - Boek 5
Inhoud - Boek 6
Inhoud - Boek 7
Inhoud - Boek 8
Inhoud - Boek 9 "Bijgevoegde Openbaringen"
Inhoud - Boek 10 "S. Salvators regel"
Inhoud - Boek 11 "Den Lofzang Van Den Engel"
Inhoud - Boek 12 "De Vier Gebeden"
Toegevoegd: Boek 1, Hoofdstuk 1-45
Vergeet niet om deze pagina regelmatig te vernieuwen!( Klik de F5-knop of klik op Vernieuwen in uw webbrowser, (rechts van de adresbalk)).
Wij zijn op zoek naar vertalers! Vergeet u alstublieft niet om deze openbaringen elke dag te lezen en kopieën uit te printen om ze zo altijd bij de hand te hebben en vertel iedereen over deze website om hun ziel te redden. We hebben uw hulp nodig om katholieke tijdschriften/kranten te vinden in verschillende talen, daarom vragen wij u vriendelijk om deze in uw land voor ons op te zoeken en ze ons te e-mailen. We hebben deze hulp van u nodig zodat we kunnen adverteren en deze Openbaringen over de gehele wereld bekend te maken. En we zijn ook op zoek naar een persoon met een goede engelse talenkennis die ons wenst te helpen. Klik hier voor meer informatie.
Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan a.u.b. een email naar click here (Schrijf a.u.b. in Engels als u dat kunt)
To bookmark this page in Mozilla Firefox, please press Ctrl+D on your keyboard.

Make ProphecyFilm.com your Homepage

E-mail this page to anyone you know to save his Soul please!
Free Videos
www.ProphecyFilm.com
Free DVDs, Articles and Books
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!